• Instytucje

Realizujemu zamówienia dla Instytucji w dowolnej formie:
- z Fakturą ProForma
- z odroczonym terminem płatności
- wystawiamy faktury VAT (możliwy różny: płatnik, odbiorca i nabywca)
również mailowo sklep@eurogo.pl lub telefonicznie 508 019 848